Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego PZŁ

blank

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
KIEROWNIK OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ
w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie)

Miejsce pracy: Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ „Rypin”
Do zakresu obowiązków Kierownika OHZ będzie należało:
1) Organizowanie pracy Ośrodka Hodowli Zwierzyny,
2) Ustalanie zadań i obowiązków dla poszczególnych pracowników OHZ oraz systematyczne
kontrolowanie wykonywania tych zadań;
3) Organizowanie pracy w sposób gwarantujący pełną realizację zadań zatwierdzonych w planie
hodowlanym i finansowym dla OHZ;
4) Realizacja zadań określonych łowieckim planem hodowlanym oraz planem finansowym
przy pomocy posiadanych do dyspozycji środków i zaangażowaniu całej załogi ośrodka
ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich efekty ekonomiczne;
5) Gospodarowanie zwierzyną zgodnie z łowieckim planem hodowlanym;
6) Zabezpieczenie powierzonego majątku oraz sporządzanie prawidłowej dokumentacji;
7) Chronienie terenów obwodu łowieckiego przed wszelkiego rodzaju szkodnictwem
łowieckim;
8) Organizowanie polowań i obsługa myśliwych w trakcie tych polowań;
9) Prowadzenie prawidłowej uprawy gruntów Ośrodka;
10) Nadzór nad hodowlą otwartą/zamkniętą ośrodka, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
i instrukcjami;
11) Prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji;
12) Zabezpieczenie i konserwacja inwentarza ruchomego oraz wszelkich urządzeń używanych
przy realizacji zadań;
13) Utrzymywanie współpracy z administracją samorządową oraz właściwych stosunków z
miejscową ludnością, a w szczególności ze szkołami na terenie OHZ;
14) Sporządzanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości oraz wykonywanie innych
czynności o charakterze kancelaryjnym;
15) Organizacja zaopatrzenia materiałowego, niezbędnego dla realizacji planowanych zadań,
oraz terminowy i udokumentowany zbyt wynikający z planów;
16) Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy „Prawo łowieckie”, rozporządzeń,
Statutu PZŁ oraz uchwał, zarządzeń, regulaminów i wytycznych władz Zrzeszenia.

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia średniego/wyższego,
– bardzo dobrej znajomości przepisów prawa w zakresie łowiectwa,
– odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacji kryzysowej,
– otwartości, dobrej organizacji pracy, umiejętności współpracy i zaangażowania.
Oferujemy:
– zatrudnienie na pełen etat,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
– CV,
– List motywacyjny.
Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych należy składać
drogą elektroniczną na adres rekrutacja@pzlow.pl, do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie. Zgoda dotyczy przetwarzania moich danych
osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.1974.24.141 z późn. zm.)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa. Przekazując dane osobowe prosimy o zapoznanie się ze
szczegółową klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej
https://www.pzlow.pl/klauzula-informacyjna

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp