Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Włocławek

Kapelan okręgowy

Okręgowy Kapelan i Diecezjalny,
ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak

Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1967–1974, z dwuletnią przerwą związaną z odbyciem służby wojskowej. 15 czerwca 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa włocławskiego Jana Zaręby. W 1974 r. pracował jako wikariusz w Bytoniu, a w 1975 r. – w Russocicach. Od roku 1979 r. pracował w Kurii Diecezjalnej we Włocławku. W latach 1975–1978 studiował historię Kościoła w Akademii Teologii Katolickiej. Naukę zakończył w 1981 r. zdobyciem stopnia doktora historii Kościoła.

Jest ogólnopolskim duszpasterzem myśliwych, a także diecezjalnym kapelanem myśliwych i straży pożarnych.

24 lutego 1994 r. został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. Jest także kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej we Włocławku.

Źródło – Wikipedia