Zarząd okręgowy

Grzegorz Wiśniewski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członkowie Zarządu Głównego

Krzysztof Jakubowski,
Członek Zarządu

Remigiusz Grzegórski,
Członek Zarządu

Benedykt Gerwatowski,
Członek Zarządu