Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Włocławek

Zarząd okręgowy


Maciej Kaniewski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członkowie Zarządu Głównego

Krzysztof Jakubowski,
Członek Zarządu

Remigiusz Grzegórski,
Członek Zarządu

Benedykt Gerwatowski,
Członek Zarządu