Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Włocławek

Składka PZŁ 2023

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy we Włocławku informuje Koleżanki i Kolegów, że zgodnie  z  Uchwałą  Naczelnej  Rady  Łowieckiej nr 521 z dnia 29 września 2022 r.  składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2023  ulega zmianie i wynosi:          

– składka normalna      – 460 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 503 zł.

– ulgowa   50%              – 230 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 273 zł.  

 – ulgowa   25%             – 115 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 158 zł.   

Składka  ulgowa  50 %  w wysokości  273,00 zł przysługuje:

– młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2022 roku;

-myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2022 r.

Składka  ulgowa  25%  w wysokości 158,00 zł przysługuje:

-myśliwym, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym według stałego miejsca zameldowania na konto bankowe ZO PZŁ we Włocławku  36 15401069 2001 8700 0026 0001

uprzejmie prosimy o wpłaty składek do końca grudnia

Od 2022 roku nie obowiązują hologramy, potwierdzające opłacenie składki. Weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie opłaty składki w aplikacji zainstalowanej w telefonie „ weryfikator pzł”.

Z wyrazami szacunku

Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱