Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Żegnamy Kolegę Janusza Ostapiuka

Drogie Koleżanki i Koledzy !!!

Z głębokim żalem i ubolewaniem zawiadamiamy, iż w dniu 21 sierpnia 2022 roku, o godzinie 18 : 15 po długotrwałej i ciężkiej chorobie odszedł od do Krainy Wiecznych Łowów nieodżałowany Kolega Śp. Janusz OSTAPIUK, zasłużony działacz Polskiego Związku Łowieckiego którego był członkiem od 1983 roku, stowarzyszonym w najstarszym w okręgu włocławskim Kole Łowieckim Nr. 107 „Kujawskie Towarzystwo Racjonalnego Łowiectwa” we Włocławku w którym w przeszłości pełnił funkcję sekretarza a od 2014 roku do ostatnich chwil życia przewodniczącego komisji rewizyjnej Koła. W przeszłości był także współzałożycielem i pierwszym Łowczym Koła Łowieckiego Nr. 6 „Zys” we Włocławku i członkiem Koła Łowieckiego Nr. 5 „Knieja” w Skrwilnie. W okresie swojej przynależności pełnił w naszym Zrzeszeniu szereg zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji, w tym między innymi : delegata na trzy ostatnie Krajowe Zjazdy Delegatów PZŁ, członka komisji ekologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej, wiceprzewodniczącego Kujawsko – Pomorskiego Sejmiku PZŁ w Toruniu, delegata na ostatnie cztery ostatnie Zjazdy Okręgowe PZŁ, wiceprzewodniczącego ostatniego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ, Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, członka Zarządu Wojewódzkiego PZŁ, a w bieżącym roku  także członka komisji ZO PZŁ ds. wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Kolega JANUSZ – Kawaler brązowego, srebrnego i złotego medalu za zasługi łowieckie, w całym okresie swojej działalności na każdym kroku prezentował olbrzymią miłość do zwierzyny i środowiska jej bytowania wymiernie udzielając się na rzecz aktywnej ochrony przyrody nie tylko w ramach bieżącej gospodarki łowieckiej. Walnie przyczynił się między innymi do realizacji Programu aktywnej ochrony sokoła wędrownego w Polsce, badań naukowych nad zającem w okresie niespotykanej w przeszłości zapaści liczebności tego gatunku, normalizacji (przed 2018 rokiem) prawa łowieckiego, reintrodukcji kuropatw w okręgu włocławskim PZŁ i województwie kujawsko – pomorskim, itd. Dał się poznać jako osoba pełna ciepła, pogodna, koleżeńska z dużym poczuciem swoistego humoru, a przede wszystkim prawidłowego realizowania zadań stojących przed polskim łowiectwem w myśl zasady ochrony przyrody poprzez racjonalne jej użytkowanie. Wszyscy zapamiętamy Go jako człowieka o niezwykłej pasji myśliwskiej dla którego łowiectwo, poza rodziną i pracą zawodową stanowiło najważniejszy cel w życiu.   Na każdym kroku dbał o dobro Kujawsko – Dobrzyńskich myśliwych i dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego. Cześć Jego pamięci z usilnymi naszymi prośbami, aby nasz patron Święty Hubert otoczył go wszelką możliwą opieką w Krainie Wiecznych Łowów.

Pogrzeb Kolegi Janusza Ostapiuka odbędzie się w dniu 26  sierpnia  (piątek) o godz. 13:00 w kościele parafialnym  NMP Królowej Polski w Kruszynie.

Zwracamy się do wszystkich Kół Łowieckich w okręgu włocławskim PZŁ z bardzo uprzejmą prośbą o przygotowanie i wystawienie swoich Pocztów Sztandarowych oraz gremialny udział Braci Myśliwskiej w ostatniej drodze Kolegi Janusza OSTAPIUKA. Będzie to, niestety nasze ostatnie pożegnanie Kolegi JANUSZA, który prawie 40 lat swojego życia poświęcił dla dobra łowiectwa – dla nas wszystkich.   

Łowczy Okręgowy Maciej KANIEWSKI, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego i pracownicy Biura ZO PZŁ we  Włocławku

Udostępnij
Twitter
WhatsApp