Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Włocławek

Nemrod

NEMROD
KWARTALNIK ŁOWIECTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Nemrod ukazuje się od 20 grudnia 2000 roku. Przez pierwszą dekadę jako kwartalnik Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2011 roku był wydawany wspólnie z Okręgową Radą Łowiecką w Toruniu. Od 2018 roku, tj. od 72. numeru, ukazywał się jako kwartalnik Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu. Od 2022 roku, od 88. numeru jest kwartalnikiem łowiectwa kujawsko-pomorskiego, obejmującym obszar Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Wydawcą kwartalnika „Nemrod”, niezmiennie od samego początku istnienia, pozostaje Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy.

Obok materiałów fachowych z zakresu poradnictwa łowieckiego i publikacji odzwierciedlających życie kół, działalność władz i organów PZŁ, ogłaszane są w nim różne konkursy, rozbudzające zainteresowania przyrodą i łowiectwem oraz jego współczesną rolą w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. Pokazywane są również elementy kultury łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki i tradycji oraz współczesnej obyczajowości.

Pierwszym redaktorem naczelnym Nemroda był Tomasz Zimmer. Przez kolejne 15 lat, funkcję tę pełnił Piotr Sumara. Od 25 czerwca 2018 r. redaktorem naczelnym Nemroda jest Eugeniusz Trzciński.

Kwartalnik Nemrod jest do nabycia w siedzibach Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy Toruniu i Włocławku.

redaktor naczelny: Eugeniusz Trzciński – nemrod@pzlbydgoszcz.pl, tel. 796 414 843,

z-ca redaktora naczelnego: Piotr Kowalski – phkowalski@hotmail.com, tel. 512180011,

redaktor: Patryk Kuchnicki – patryk_k@interia.eu, tel. 511 723 654.

Nemrod 2023 nr 1